Kapacita: od 3 až do 26 osob v 4 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 10 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 8 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 22 osob v 5 apartmánech
Kapacita: od 1 až do 10 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 1 až do 12 osob v 4 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 4 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 3 až do 8 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 8 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 10 až do 12 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 2 až do 13 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 1 až do 8 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 25 osob v 5 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 5 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 2 až do 19 osob v 4 apartmánech
Kapacita: od 5 až do 10 osob v 2 apartmánech