Kapacita: od 2 až do 17 osob v 5 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 6 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 4 až do 10 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 8 osob v 4 apartmánech
Kapacita: 2 persons
Kapacita: od 2 až do 37 osob v 11 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 24 osob v 6 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 7 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 5 až do 7 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 2 až do 16 osob v 4 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 15 osob v 4 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 22 osob v 6 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 45 osob v 10 apartmánech
Kapacita: 4 persons
Kapacita: od 1 až do 24 osob v 5 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 8 osob v 3 apartmánech