Kapacita: od 4 až do 5 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 3 až do 8 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 4 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 2 až do 14 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 24 osob v 4 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 6 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 7 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 12 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 10 osob v 4 apartmánech
Kapacita: od 1 až do 31 osob v 8 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 44 osob v 10 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 10 osob v 3 apartmánech
Kapacita: 4 persons
Kapacita: od 1 až do 17 osob v 6 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 10 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 19 osob v 4 apartmánech