Kapacita: od 2 až do 15 osob v 4 apartmánech
Kapacita: od 3 až do 16 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 5 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 2 až do 18 osob v 4 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 5 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 2 až do 9 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 14 osob v 4 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 19 osob v 5 apartmánech
Kapacita: od 1 až do 16 osob v 5 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 28 osob v 8 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 4 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 13 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 19 osob v 5 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 28 osob v 6 apartmánech
Kapacita: od 6 až do 15 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 27 osob v 6 apartmánech