ChorvatskeUbytovani.cz podmínky použití

Internetové stránky www.chorvatskeubytovani.cz a všechny jeho podřízené domény (dále jen Stránky) jsou majetkem společnosti Do-bra d.o.o., Štefanićeva 5, 10000 Záhřeb, Chorvatská republika (dále jen: Vlastník webu). Jako uživatel stránek souhlasíte ustanovení Všeobecných Podmínky použití a oznámení zveřejněné na stránkách. Pokud nesouhlasíte s Všeobecnými podmínkami používání těchto stránek, žádáme vás, abyste je používali.

ChorvatskeUbytovani.cz obecná ustanovení Tato stránka není turistická agentura, která pronajímá ubytovacích zařízení jménem nebo na účet ubytovatele. Je spíše třeba použít jako on-line katalog ubytovacích zařízení na území Chorvatské republiky. To znamená, že účel stránek ChorvatskeUbytovani.cz je podporovat a propagovat apartmány, studia, pokoje, hotely, hostely, vily a tábory, stejně jako jiné typy zařízení, které nabízejí ubytování pro hosty, nebo které poskytují služby spojené s cestovním ruchem, sport, volný čas a relaxaci.

Osobní a nekomerční použití omezení Tyto stránky jsou určeny výhradně pro osobní a nekomerční použití uživateli. Nesmíte upravovat, kopírovat, distribuovat, zobrazovat, zveřejňovat nebo jiným způsobem přenášet nebo prodávat jakékoli informace, služby nebo produkty, publikované na stránkách bez předchozího souhlasu majitelů nebo inzerenty. Materiál zveřejněn na stránkách je chráněn autorským právem a jakékoliv neoprávněné použití může znamenat porušení ustanovení o autorském právu a souvisejících právech zákona (Úřední věstník, no. 167/03 a 79/07) a ostatní předpisy Chorvatské republiky .

V případě porušení některého z výše uvedených podmínek, vaše oprávnění používat stránky bude automaticky zrušeno a všechny stažené a vytištěné materiály musí být zničeny najednou.

Vlastnictví, práva a povinnosti Obsah stránek je majetkem společnosti Do-bra d.o.o. (majitel webu). Obsah, který není majetkem vlastníka stránek je použit se souhlasem jejího autora / vlastníka a musí být odstraněny ze Strany na žádost autorův / majitele.

Omezení odpovědnosti Informace zveřejněné na stránkách ChorvatskeUbytovani.cz je poskytována inzerentů a vlastník webu nenese materiálně nebo trestně odpovědný v případě, že informace o ubytování v soukromí, apartmány a / nebo pokoje není skutečně líčí skutečnou situaci. Na webových stránkách inzeruje pouze nabídky soukromých inzerentů na území Chorvatské republiky. Vlastník webu zříká jakékoliv odpovědnosti žádným způsobem spojen s používáním internetových stránek v rámci domény ChorvatskeUbytovani.cz, odpovědnost za jakékoliv činnosti uživatelů v souvislosti s používáním nebo zneužitím tohoto obsahu na stránkách, stejně jako za jakékoli škody na uživatele nebo třetí strany spojené s používáním nebo zneužitím obsahu ChorvatskeUbytovani.cz webu.

Ochrana soukromí a používání osobních údajů Vaše soukromí je pro nás důležité a nikdy nezneužíváme údaje, které jste dobrovolně zanechali na Stránce. Provozovatel Stránky se zavazuje, že bude respektovat anonymitu a soukromí na Stránce v takové míře, v jaké to dovoluje povaha našich vztahů a obchodování.

Uživatelé služeb Stránky souhlasí s tím, že Provozovatel Stránky bude shromažďovat tyto osobní údaje:
1. Jméno a Příjmení
4. E-mail adresa
3. Telefonní číslo

Uvedené kontaktní údaje jsou nezbytné k tomu, aby Inzerentovi a Uživateli umožnily používání služeb Stránky. Uvedené údaje budeme používat výhradně ke spojení Uživatele s poskytovatelem služeb (Inzerent) a nebudou používány k žádným jiným účelům.

Kromě uvedených údajů může Uživatel nějakým jiným způsobem poskytnout informace při vyplňování formulářů, provádění průzkumu, aktualizacích, vyplňování anket, účasti na propagacích nebo využívání speciálních nabídek Stránky. Takto získané informace jsou anonymní a Provozovatel Stránky se zavazuje, že je bude používat výhradně k těmto účelům a nebude je předávat třetím stranám.

Komentáře Uživatele (hodnocení, recenze) týkající se služeb Inzerenta budou zveřejněny na Stránce, k čemuž není potřebný souhlas Inzerenta. Provozovatel Stránky nekontroluje a neodpovídá za informace poskytované Uživatelem, které by mohly obsahovat informace o Inzerentovi. Jakoukoli žádost o informace týkající se zveřejnění osobních údajů je Inzerent povinen předat Uživateli. V případě, že Inzerent podá stížnost na nepravdivost a vznese požadavek na smazání komentáře Uživatele, může Provozovatel Stránky požádat Inzerenta a Uživatele o dodatečné informace za účelem zjištění oprávněnosti požadavku na vymazání komentáře uživatele.

Osobní údaje, které nám poskytnete při používání Stránky, respektive interaktivními formuláři pro shromažďování údajů, které se nacházejí na těchto Stránkách (soukromý dotaz a podobně), budeme používat výhradně v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR EU 2016/679 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 27. dubna 2016).

V každém okamžiku můžete Provozovatele Stránky požádat o informace o způsobu uchovávání, používání a distribuce Vašich osobních údajů a lhůta pro poskytnutí informací je 15 dní ode dne podání žádosti. Žádost můžete podat v písemné formě nebo prostřednictvím elektronické pošty.

V každém okamžiku můžete požádat o změnu nebo úplné vymazání všech svých osobních a jiných údajů.

Vámi poskytnuté údaje nebudou používány k žádným jiným účelům kromě těch, které byly předem uvedeny. Nebude se s nimi nakládat nepřiměřeným způsobem, nebudou předmětem tajného zpracování, nebudou prodány třetí straně a jejich eventuální distribuce osobám, které nemají oprávnění s nimi nakládat, bude možná výhradně s písemným souhlasem Inzerenta a Uživatele.

Vaše osobní údaje jsou zaznamenány v elektronické formě a uchovávají se v prostorách Provozovatele Stránky. K získaným údajům má přístup Provozovatel Stránky, administrátor stránky a účetní Stránky. Žádným jiným osobám přístup k Vašim údajům není umožněn.

Lhůta pro uchovávání obchodní dokumentace s Vašimi osobními údaji je 11 let. Po uplynutí této lhůty budou Vaše osobní údaje skartovány.

Ostatní komunikaci nebo materiály, které nám pošlete, jako jsou pochvaly, komentáře, návrhy apod., nebudeme považovat za důvěrné, ani za ty, s nimiž se nemůže volně disponovat.

Právo na vyloučení
Provozovatel Stránky si vyhrazuje právo bez náhrady za již zaplacenou inzerci vyloučit toho uživatele, který jakýmkoli způsobem porušuje Všeobecné podmínky používání webových stránek, jakýmkoli způsobem narušuje chod Stránky nebo jakýmkoli způsobem porušuje práva Inzerenta a Uživatele, a toto se zvláště vztahuje na Uživatele, který zneužívá zveřejněné údaje nebo jakýmkoli způsobem neoprávněně používá obsah Stránky, zvláště pak ve smyslu:
- kopírování obsahu zveřejněného na ChorvatskeUbytovani.cz a zveřejnění v/na některém jiném inzertním médiu,
- lobbování u Inzerentů za inzerování na podobných stránkách nebo v jiných inzertních médiích tak, že je bude kontaktovat jakýmkoli způsobem a nabízet jim své služby.

V tom případě Provozovatel Stránky může, kromě vyloučení takového Uživatele, požadovat náhradu za vzniklou škodu nebo ušlý zisk.

Změny těchto podmínek a další obchodní podmínky Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených podmínek používání stránek a jiných obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Do-bra d.o.o.
Štefanićeva 5
10 000 Záhřeb
Chorvatsko