Kapacita: od 2 až do 21 osob v 5 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 20 osob v 4 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 6 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 2 až do 6 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 1 až do 16 osob v 4 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 20 osob v 4 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 10 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 29 osob v 6 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 27 osob v 7 apartmánech
Kapacita: od 6 až do 8 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 4 až do 6 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 2 až do 4 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 4 až do 10 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 14 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 12 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 1 až do 15 osob v 6 apartmánech