Kapacita: od 4 až do 6 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 2 až do 21 osob v 5 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 28 osob v 6 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 16 osob v 4 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 19 osob v 4 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 54 osob v 10 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 23 osob v 6 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 5 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 2 až do 11 osob v 4 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 6 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 14 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 12 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 9 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 10 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 26 osob v 5 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 15 osob v 3 apartmánech