Kapacita: od 5 až do 6 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 2 až do 8 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 26 osob v 5 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 18 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 12 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 3 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 2 až do 12 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 6 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 7 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 20 osob v 4 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 18 osob v 7 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 22 osob v 7 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 23 osob v 6 apartmánech
Kapacita: 4 persons
Kapacita: od 2 až do 12 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 18 osob v 4 apartmánech