Kapacita: od 2 až do 17 osob v 4 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 9 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 17 osob v 5 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 5 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 4 až do 6 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 6 až do 7 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 2 až do 21 osob v 5 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 7 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 12 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 42 osob v 10 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 13 osob v 3 apartmánech
Kapacita: 4 persons
Kapacita: od 2 až do 6 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 11 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 25 osob v 5 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 11 osob v 3 apartmánech