Kapacita: od 2 až do 6 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 12 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 7 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 1 až do 10 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 13 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 3 až do 13 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 8 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 5 až do 13 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 9 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 23 osob v 5 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 27 osob v 5 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 32 osob v 7 apartmánech
Kapacita: od 1 až do 7 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 3 až do 8 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 8 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 3 až do 17 osob v 4 apartmánech