Kapacita: od 2 až do 14 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 3 až do 36 osob v 8 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 3 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 2 až do 36 osob v 9 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 32 osob v 10 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 12 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 20 osob v 4 apartmánech
Kapacita: od 1 až do 8 osob v 4 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 10 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 6 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 2 až do 12 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 9 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 5 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 2 až do 42 osob v 10 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 13 osob v 4 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 6 osob v 1 apartmánu