Kapacita: od 2 až do 4 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 1 až do 30 osob v 8 apartmánech
Kapacita: od 1 až do 15 osob v 5 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 6 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 4 až do 10 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 9 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 13 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 4 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 2 až do 29 osob v 8 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 10 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 19 osob v 4 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 10 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 10 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 8 osob v 2 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 20 osob v 5 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 15 osob v 3 apartmánech