Kapacita: od 2 až do 4 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 2 až do 35 osob v 7 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 14 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 14 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 26 osob v 7 apartmánech
Kapacita: od 1 až do 47 osob v 12 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 6 osob v 1 apartmánu
Kapacita: od 2 až do 12 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 20 osob v 5 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 18 osob v 4 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 36 osob v 9 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 30 osob v 5 apartmánech
Kapacita: od 4 až do 14 osob v 3 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 18 osob v 4 apartmánech
Kapacita: od 2 až do 21 osob v 4 apartmánech
Kapacita: od 1 až do 14 osob v 5 apartmánech